chat icon

Nyheter

03:30

UK: Advance Gross Domestic Product y/y: 2.2%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the second quarter is 2.2% on a yearly base, it was expected to be 2.2% versus 2.2% previously.

03:30

UK: Advance Gross Domestic Product q/q: 0.6%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the second quarter is 0.6% on a quarterly base, it was expected to be 0.6% versus 0.6% previously.

01:45

France: Flash Gross Domestic Product y/y: 1.4%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the second quarter is 1.4% on a yearly base, it was expected to be 1.4% versus 1.4% previously.

01:45

France: Flash Gross Domestic Product q/q: 0.0%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the second quarter is 0.0% on a quarterly base, it was expected to be 0.0% versus 0.0% previously.

Denna information ska inte tas som investeringsrådgivning, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Avus Capital tar inget ansvar för användning av informationen eller för de följder som denna användning kan leda till. Ingen uttrycklig garanti ges för informationens riktighet eller fullständighet. Alla som agerar på grundval av informationen gör det helt på egen risk. Observera att handel med CFD:er innebär en betydande risk för förlust.

Riskvarning